Besättningar

DUDERÖ LIMOUSIN

Rickard Garbell
Östhammar

Telefon: 0173-140 05
Mobil: 073-541 95 58

E-post: garbell@duderolimousin.se
Hemsida: www.duderolimousin.se

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.