Nyheter & Händelser

Inför prövningen 2017/2018

Inför prövningen 2017/2018

Anmälningarna av kalvar till prövningen kommer att vara i slutet av maj. Provtagning och veterinärbesiktning i juli månad. Insättning på Gunnarp blir 14-16 augusti

Även i år måste vi vara extra noga med uttagningen av kalvar inför kommande prövning. Ta gärna ut kalvar som har prövade tjurar i härstamningen, samt att modern och mormodern har haft kalvar med bra vikter och att kalven har säkra och bra avelsindex.

För att ha kontroll på kalvens tillväxt innan insättning på prövningen har vi ett krav på att kalven vägs 2 gånger och att vikterna rapporteras in till avelsrådet.

Under transporten och inställningen på Gunnarp kan kalven minska i vikt ca 10-20 kg som man får räkna av kalvens vikt innan avresa. För att allt ska fungera så måste vi anmäla fler kalvar, ju fler kalvar per plats på stationen ju säkrare insättning och prövning blir det.

OBS! Vi kommer att få ta ut en semintjur nästa år!

Tjurar med Ttal ner till T100 kommer att bli auktionsgodkända.

·Kalvarna skall ej väga över 48 kg i födelsevikt

·Avelsvärden bör vara positiva.

·150 dagars vikten ska vara 220 kg och däröver.

·Kalvarna bör minst ha en beräknad 200 dagars vikt på 300 kg.

·Kalvarna ska vara födda från den 20/12 2014 till den 10/4 2015

·Styrelsen i Limousinföreningen har beslutat att reservtjurarna till individprövningen skall sättas på en numrerad reservlista. Detta innebär att det kommer att finnas en reservlista för alla tjurar till Gunnarp och en för den enskilda besättningen.

·Innebörden av föregående punkt är att de tjurar som är

uttagna till reserver MÅSTE provtagas, ca 15 tjurar.

·Är ni osäkra på vad det är för stam på era tjurkalvar så prata

med någon i avelsrådet innan ni anmäler era tjurkalvar till

prövningen.

·Man ska anmäla de tjurkalvar som man själv kunde tänka sig att använda i sin egen besättning. Det är bättre att anmäla en tjur för mycket. Det går inte att komma efter och få med tjuren, men det går att ta tillbaks anmälan genom att anmäla det till avelsrådet.

Välkomna att kontakta avelsrådet med frågor ang. prövningen.

Avelsrådet

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.