Nyheter & Händelser

Informationsmöte

Plats: Hotell Mullsjö

När: 25 november.

Det blir ett par timmar med information och diskussion runt några aktuella områden. Gäst är Johanna Bengtsson Växa, Produktansvarig Avel köttraser.

Program

  •  13.00, Samling & lunch
  •  14.00, Informationsmötet börjar

”NAV-Beef” - Ny gemensam nordisk avelsvärdering för köttraser

1. Grundläggande principer i avelsberäkningar

2. NAV-Beef, ingående delar, likheter-skillnader jämfört med dagens nationella system

3. Hur hittar jag informationen om mina djur

”Lite framtid”

  •  Genomiska avelsvärde

”Tappningsbolaget”

  •  NAB driver en utredning runt hur att säkra tappning av svenska köttrastjurar

1. Bakgrund

2. Tänkt upplägg

3. Affärsmodell, behov av stöd från rasföreningar & seminerande besättningar

Mötet slutar senast 16.00

Föreningen bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.

Anmälan (för den som vill ha lunch) senast 30 oktober till info@hotellmullsjo.se, eller tel 0392 - 494 00.

Välkomna /Styrelsen

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.