Rasen

Varför Limousin

Limousin - Den gyllenbruna eliten

Rasen härstammar från det centralfranska höglandet med staden Limoges som centrum i Limousindistriktet. Kännetecknande för rasen är den gyllenbruna färgen, en lång väl musklad rygg samt en köttfull bakdel.

Under 1600-talet användes rasen som dragdjur i kombination med köttproduktion. Utvecklingen har sedan gått mot en utpräglad kött typ och rasen har idag en utomordentlig slaktkroppskvalité med mycket kött i relation till ben i slaktkroppen. Rasen utmärker sig också med en lägre foderförbrukning/kg tillväxt i förhållande till övriga köttraser.

Tillväxt- och storleksmässigt intar Limousin en medelnivå i förhållande till de andra köttraserna.

Limousin är känd för sina lätta kalvningar. Kalvarna är normalt mycket livskraftiga och kommer snabbt igång med att dia. Utmärkande är också god klöv- och benkvalité vilket gör rasen mycket hållbar.

Dessa viktiga grundläggande faktorer har gjort rasen populär över hela världen, framför allt i korsningsproduktionen.

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.