Limousinförening

Styrelse & Valberedning

Styrelse

Ordförande, informationsansvarig

Håkan Blennow

Tel 0703-86 81 71
V. Ordförande Håkan Bengtsson Tel 0705-66 26 21
Kassör Sandra Eklund Tel 0706-82 44 21
Adjungerad sekreterare, Rasens representant i NAB Martin Bengtsson Tel 0702-50 35 11
Ledamot, utställningsansvarig Staffan Linnér Tel 0730-60 32 25
Ledamot, Avelsrådet, Kontaktrådsansvarig Köttrasprövningen David Johansson Tel 0703-77 63 82

Avelsråd

Avelsansvarig Jenny Hansson Tel. 0762-11 11 45
  David Johansson Tel. 0703-77 63 82
  Håkan Blennow Tel. 0703-86 81 71
Adjungerad Julia Nilsson  

Internationellt råd

Carina Hansson    
Martin Bengtsson                                                                                

Marknadsråd

Anita Persson    
Håkan Bengtsson    

Övrig ansvarsfördelning utanför styrelsen

  Ansvarig PR-material Staffan Linnér Tel 0730-60 32 25
  Redaktör för medlemstidningen Lim-info  Håkan Bengtsson  
  Redaktör för Nötkött Martin Bengtsson  
  Ansvarig representant och sekreterare
i Köttrasungdom

Elin Welin

Jenny Hansson

 
  Ansvarig att lägga ut information från styrelsen på hemsidan

Martin Bengtsson

Sandra Eklund

 

Valberedning

Anita Persson, sammankallande

Tel 0703-31 00 09

Karl Nilsson

Tel 0709-82 39 48

Martin Hjalmarsson  

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.