Rasen

Stambokföring

Viktkrav för stambokföring

 

200 dagars vikt

365 dagars vikt

Tjurar

280 kg

500 kg

Kvigor

240 kg

340 kg

Djur som klarar viktkrav vid 200 dagar men inte vid 365 dagar får stambokföras, liksom djur som inte klarar vikt vid 200 dagar får stambokföras vid klarad vikt på 365 dagar. Den vikt som djuret ska stambokföras på måste vara vägd av er kontrollassistent för att ni ska få en godkänd vikt för stambokföring.

För att stambokföra ett djur krävs först att modern är stambokförd.

Sedan måste fadern vara stambokförd och härstamningsverifierad, vilket innebär att faderns, mor och far måste vara DNA typade så att en härstamningsverifiering kan utföras.

Så det är mycket viktigt att ni klargör användningen av avelstjuren vid försäljning, ska den gå ut i renrasigbesättning så måste det vara möjligt att DNA typa hans moder och fader. Det finns inga undantag, utan använder ni en tjur i en renrasigbesättning som ej är härstamningsverifierad så får ni ej stambokföra hans avkommer.

En skärpning av 200 dagars viktkraven sker nu automatiskt, då det inte längre ges så stora tillägg på 1:a, 2:a och 3:dje kalvaren.

Limousinföreningen

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.