Limousinförening

Styrelse & Valberedning

Styrelse

Ordförande, informationsansvarig

Kristian Andersson

Tel 0415-10300, 0705-548006
V. Ordförande Håkan Bengtsson Tel 042-346434, 0705-662621
Kassör Sandra Eklund Tel 0370-240 73, 070-682 44 21
Adjungearnade sekreterare, Rasens representant i NAB Martin Bengtsson Tel 0702-50 35 11
Ledamot, avelsrådet, representant i Köttrasungdom Jenny Hansson Tel 0762-11 11 45
Avelsrådet, Kontaktrådsansvarig Köttrasprövningen David Johansson Tel 0703-77 63 82

Avelsråd

Jenny Hansson, Avelsansvarig    Tel. 0762-11 11 45
Karl Nilsson    Tel. 0709-82 39 48
David Johansson    Tel. 0703-77 63 82
                                                                                                            

Internationellt råd

Carina Hansson    
Martin Bengtsson                                                                                

Marknadsråd

Anita Persson    
Håkan Bengtsson    

Övrig ansvarsfördelning utanför styrelsen

  Ansvarig PR-material Henrik Karlsson Tel 070-421 22 70
  Redaktör för medlemstidningen
Lim-info och Nötkött
Jenny Hansson Tel 0732-00 88 89
  Ansvarig representant och sekreterare
i Köttrasungdom
Elin Hansson

Tel 0768-15 58 88

  Ansvarig att lägga ut information från styrelsen på hemsidan Martin Bengtsson  Tel.0702-503511

Valberedning

Mårten Walters

Tel 0417-20 347

Jonathan Samuelsson, Sammankallande

Tel 0734-023453

Anita Perssson

Tel 0415-10004, 0703-310009

Limousinshoppen

Något för alla

Vi har ett varierat sortiment av produkter. Allt från overaller till bläckpennor. Unna er själva eller någon annan en Limousin produkt!

Limousin kött

Uppmärkning och följesedel- leveranssedel.

Det är oerhört viktigt att uppmärkning av de djur som skall in till Limousinkött görs samt att följesedel och - eller leveranssedel fylls i korrekt.

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.