Limousinförening

Svenska Limousinföreningen

Svenska Limousinföreningen är en intresseförening för avels- och köttuppfödare av rasen Limousin. Styrelse och avelsråd är alltid behjälpliga om ni har frågor och funderingar om Limousin även om ni inte är medlemmar.

Varje år anordnar vi en Sommarträff för alla våra medlemmar med familj, studieresor gör vi också tillsammans då och då.


Limousinkött är också en del av förmånerna med högre slakt tillägg för Limousin och Limousinkorsningar som slaktas via Limousinkött. För mellankalv redan vid 50 % och ungnöt minst 75% Limousin.

Vill du bli medlem kontakta vår kassör Sandra Eklund på e-mail adress sandra_eklund@live.se eller telefon 070-6824421 , för mer info.

Kontaktformulär

Ange den information som krävs. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Limousinshoppen

Något för alla

Vi har ett varierat sortiment av produkter. Allt från overaller till bläckpennor. Unna er själva eller någon annan en Limousin produkt!

Limousin kött

Uppmärkning och följesedel- leveranssedel.

Det är oerhört viktigt att uppmärkning av de djur som skall in till Limousinkött görs samt att följesedel och - eller leveranssedel fylls i korrekt.

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.