Limousin kött

Kött undersökningar

Det är en biffras som har sina rötter i Frankrike och har funnits i Sverige i 30 år. Rasen var från början ett dragdjur men har under många hundra år utvecklats till ett djur med eminenta egenskaper för köttproduktion.

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.