Rasen

Avelsmål

AVELSMÅL FÖR LIMOUSIN

 • En levande kalv per ko och år.
  Här är det viktigt att beakta fertilitet, lätta kalvningar och kalvningsförlopp. Fertiliteten hos både han och hondjur är det mest fundamentala i hela avelsarbetet. Limousinens lätta kalvningar och lätta kalvningsförlopp är ett av rasens viktiga kännetecken som måste bevaras. Den genomsnittliga födelsevikten på 41 kg för kvigkalvar och 43 kg för tjurkalvar bör ej höjas.
  Hjälpmedel: KAP, BLUP, kåring (exteriör bedömning) samt mätning av bäckenet på kor.
 • Hållbara djur 
  Limousindjuren skall ha en funktionell och hållbar exteriör. En rak, bred, stark rygg samt välställda ben och klövar är ett gott kännetecken för Limousin.
 • Lynne
  Frågan om lynnet hos Limousin måste beaktas så att vi enbart bedriver avel på djur med gott lynne.
 • Mjölkmängd 
  Mjölkmängden och därmed Limousinkons produktion speglas i kalvens avvänjningsvikt. Mjölkmängden bör öka hos Limousinkorna. Kan vi producera en tyngre kalv, högre 200-dagarsvikt, på samma mängd foder, bete, är det en stor ekonomisk vinst. Hjälpmedel: KAP och BLUP.
 • Tillväxt 
  En högre tillväxt mellan avvänjning och slakt är önskvärd. Tillväxten som vi önskar höja är nettotillväxten d.v.s. köttillväxten och inte bara bruttotillväxten då inkluderat ben, putsfett och senor. Hjälpmedel: BLUP.
 • Foderförbrukning 
  Limousin har och skall bibehålla lägst foderförbrukning per kilo tillväxt i jämförelse med övriga köttraser. Hjälpmedel: Hänsyn skall tas vid import av sperma och embryo från länder där fodereffektivitet registreras.
 • Slaktkropp, styckningsutbyte samt köttkvalitet 
  Slaktkroppens form, fettklass och slaktmognad har hög prioritet. Slakttjurarna i avelsbesättningar bör till minst 50 % hamna i formklass E. Kvigorna i avelsbesättningarna bör hamna i formklass R till U. Fettklassen för både tjurar och kvigor bör hamna mellan 2+ och 3+. Limousinslaktkroppens höga slaktutbyte, styckningsutbyte samt goda köttkvalitet måste bevaras. Hjälpmedel: slaktdata. 
 • Färg 
  Färgen skall vara gyllenbrun med tydliga avgränsningar till ljusare partier runt mule, ögon, nedersta delen på benen och insidan av låren. 
 • Storlekstyp 
  Tjurar vid ett års ålder bör ha storlekstypen 6,5 till 7,5. Det motsvarar 132,5 till 137,5 cm korshöjd. Vuxna tjurar bör ha en korshöjd på 150 till 157 cm. Hondjur vid ett års ålder bör ha en storlekstyp på 6,0 till 7,0. Hjälpmedel: KAP.

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.