Besättningar

DAGSHÖG LIMOUSIN

Lars-Bertil Karlsson
Båstad

Telefon: 0431-36 63 84 
Mobil: 070-515 73 96

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.