Besättningar

SPEKÅS LIMOUSIN

Markus Pettersson
Rolfstorp

Mobil: 070-67 433 69

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.