Besättningar

HÄSTÄNG (fd HOBY) LIMOUSIN

Kristian Andersson
Hörby

Telefon: 0415-103 00
Mobil: 070-554 80 06

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.