Besättningar

PRÄSTBOL LIMOUSIN

Jan Johansson

Vålberg

Tel:

Mobil: 070-541 12 99

E-post

Hemsida

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.