Besättningar

NEDANBÄCKS POLLED LIMOUSIN

Ingrid & Per-Åke Persson
Glimåkra

Telefon:  044-424 77
Mobil: 070-229 24 77

Ungdomsklubben

Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.

Läs mer

Webbplats www.limousin-se.info använder cookies. Mer information.